Hvordan påvirker dette deg som leder og dine medarbeidere?  

Man skulle tro at ansatte i et distribuert team var mindre fornøyd med sin leder enn de som har sin leder på samme sted. Det er imidlertid ikke riktig skal vi tro forskning på området. Gitt at du gjør de riktige tingene kan medarbeiderne faktisk bli mer fornøyd. 

Ved å beherske rett blanding av struktur og teknologi kan du oppnå minst like gode resultater og ansatt-tilfredshet som om du hadde teamet rundt deg.

Utvikle selvstendige medarbeidere som samarbeider på tvers og lar deg som leder arbeide med strategiske mål og utvikling av teamet.

 

Gjør avstanden til din fordel. Bygg nødvendig struktur, kommunikasjon, og motivasjonsrammeverk

Ledelse av geografisk spredte team, virtuelle team, og prosjektteam. Etabler nødvendig struktur og rammeverk for kommunikasjon, selvledelse, samhandling, sosiale bånd, og oppfølging av planer og mål.

Workshopen passer godt for avstandsledere, prosjektledere, og ledere av virituelle team

  1. Etabler mål, rammer, og suksesskriterier for teamet, og for hvert team medlem
  2. Etabler plan for måloppfølging, utvikling, og 1:1 møter
  3. Opprett nødvendig infrastruktur med teamområde, sosiale verktøy, og virtuelle samarbeids-, og prosjektrom.
  4. Ta i bruk beste praksis med utprøvde maler og oppsett for samarbeid og kommunikasjon
  5. Sikre tilstedeværelse og engasjement i nettmøter
  6. Teamsamarbeid og kultur. Vær oppmerksom på den virtuelle distansen.

Priser

2-3 timers lynkurs
kr. 12.000 for inntil 10 deltakere
Bygger videre på Smart bruk av Outlook og Smart arbeid og samarbeid med OneNote. 

Program

Alle tre moduler kan leveres samlet som dagskurs til kr 24.000, eller som program over tid etter avtale. 
 

 

Omtale

1462796315040.jpeg

Kurset delte mange gode praktiske forslag og erfaringer som passer bra med vårt konsept. Vi ønsker å gå videre med flere av forslagene på ledelse, målstyring og kommunikasjon.

Jan-Widar Finden , Avdelingsleder, Debio