Bjørn O. Hopland deler sin unike kunnskap og erfaring som leder i et hektisk digitalt arbeidsmiljø gjennom 18 år i Microsoft

Hva skal til for å lykkes i den stadig mer digitale hverdagen?

Vi lever og arbeider i et stadig ekspanderende univers av nye digitale løsninger som skal hjelpe oss å være mer effektive. De skal bidra til at vi kan ta kontroll over en stadig mer kompleks hverdag der jobb og privatliv ofte går i hverandre. I tillegg skal vi kunne kommunisere og samarbeide bedre. Vi må lage vår egen plan for å oppnå ønskede mål og forventes hele tiden å gjøre mer med mindre.

Det er svært høye forventninger til at digitale verktøy skal hjelpe oss. Mange føler dessverre mer og mer avmakt fordi de opplever at de jobber mot systemene og ikke at de hjelper til med å få jobben gjort. Heldigvis kan vi få et overtak og få systemene til å jobbe for oss.

Last ned e-boken og les videre om

  • Utfordringen for ledere og kunnskapsarbeidere i dag

  • Hvorfor vi hele tiden hører at vi må gjøre mer med mindre

  • Hjernens begrensninger og vår digitale hjerneutvidelse

  • Hvordan vi kom fra jordbrukssamfunnet til informasjonssamfunnet

  • Hvordan vi kan lykkes i den nye, stadig mer digitale arbeidshverdagen

  • Hvordan målstyring muliggjør fleksibilitet i arbeidstid- og sted

  • At det ikke hjelper å bare «få ting gjort»

  • 6 konkrete tips som hjelper deg å prioritere

  • At effektivitet kan læres

  • Fem feilgrep du bør unngå ved digitale arbeidsformer