Smart endring AS

 Bjørn O. Hopland er leder og eier av Smart endring AS

Bjørn O. Hopland er leder og eier av Smart endring AS

Send en epost til bjorn@smartendring.no , eller ring meg på +47 90173524


Smart endring lærer ledere og kunnskapsarbeidere å ta noen smarte grep for å beherske den nye arbeidshverdagen, oppnå bedre resultater og redusere stress. 

I den nye, fleksible arbeidsdagen blir det stadig viktigere å kunne arbeide og samarbeide effektivt uavhengig av hvor man befinner seg. Da blir det helt nødvendig å kunne arbeide digitalt for å støtte planlegging, prioritering og samarbeid over nettet.
Alle har mer enn nok teknologi som kan hjelpe en i arbeidet, problemet er ofte at man ikke kan utnytte den.