Hvorfor strukturere og planlegge?

Noen kan av og til føle at man bruker for mye tid på planlegging og for lite på gjennomføring. Men hva om du ikke lager din egen plan og kontinuerlig prioriterer i hverdagen? Dessverre er det slik at når vi mennesker ikke har klart definerte mål blir vi merkelig lojale til å følge daglige rutiner der vi bruker tiden til trivielle oppgaver.

Noen synes også planlegging er litt ubehagelig fordi det synliggjør alt du faktisk må gjøre for å lykkes, og det kan være en hel del. Den engelske forretningsmannen Sir John Harvey-Jones uttrykker dette ganske humoristisk når han sier

"The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise rather than being preceded by a period of worry and depression."

Hva skal til for å oppnå god måloppnåelse?

Mange har mål gitt av ledelsen, eller satt selv, men vi kan ikke gjennomføre mål. Det er ikke en aktivitet. For å nå målet trenger man en handlingsplan som sikrer at man vet hva man skal gjøre. Da har man også et verktøy for å prioritere i hverdagen. Det som skal til for å oppnå kontroll og prioritere riktige lærer du på en dag i en workshop der du bruker egen PC og jobber med egne mål, tar kontroll over egen tid med verktøy du allerede har som Outlook og OneNote.

Innhold i workshopen

  1. Definere egne fokusområder basert på de mål som er gitt deg fra ledelsen, eller de du definerer selv
  2. Bryt ned litt uformelige, ikke klart definerte mål i konkrete handlingsplaner
  3. Planlegge dagen, morgendagen og neste uke ved å fylle planen med dine viktigste oppgaver
  4. Bruk verktøy på egen PC og telefon til å prioritere i hverdagen så du kan bruke mer tid på viktige oppgaver og mindre tid på tilfeldige og ikke så viktige oppgaver.
  5. Ta kontroll over egen hverdag med effektiv behandling og prioritering av oppgaver
  6. Lær å overkomme forstyrrelser og distraksjoner som hindrer deg i å gjennomføre planen.

Har du noen gang brukt, eller bruker du en Time Manager™, PM, A-plan, eller andre papirbaserte planleggere? Det passer ikke alltid så bra når det meste av informasjon i dag er digital. Likevel trenger vi å ha oversikt over fokusområder, planer, kundeaktiviteter, kalender, oppgaver og mye mer. Vi har derfor utviklet en digital utgave av dette basert på Microsoft Outlook + OneNote. Dvs. du trenger ikke kjøpe verken årssett eller apper for å bruke den 😀

Smart endring plan i OneNote på iPad

Smart endring plan i OneNote på iPad

I likhet med papirbaserte planlegger trenger man alltid å ha den tilgjengelig. Den kan derfor brukes på nettbrett og telefon når du ikke har med deg din PC eller Mac.

Planlegging, aktivitetsplaner, møtenotater og sjekklister passer fint inn i din digitale planlegger der du får din egen notatbok i OneNote. 

Mye av arbeidet er ofte styrt av henvendelser fra andre, møter og annet man må få inn i kalenderen. For dette lager du et oppsett i Outlook som er koblet til notatboken din og der dette sammen tar deg fra planlegging og prioritering til gjennomføring av dine viktige oppgaver og som fører til at du når dine mål.

Hvem er målgruppen for kurset?

Ledere og kunnskapsarbeidere som er opptatt av å nå mål og som er avhengig av å mestre en stadig mer hektisk digital hverdag.

Priser

1 dags bedriftsintern workshop
kr. 18.000 for inntil 10 og
kr. 24.000 for inntil 20 deltakere

Program
Workshopen kan også deles i 2, eller 3 sesjoner på 2-3 timer hver og gjennomføres over tid. Pris etter avtale.

Er det bare deg, eller er dere en mindre gruppe som ønsker å øke måloppnåelsen og mestre den digitale hverdagen bedre? Kontakt oss for et spesialtilbud.


Jeg har fått mange gode tips for å jobbe mer effektivt, fått organisert verktøy og fått på plass metodikk. Det beste kurset av sin sort jeg har vært på. Tusen takk!
— Deltaker

Smart bruk av Outlook sikrer at du tar kontroll over egen hverdag og prioriterer oppgaver som fører til gode resultater

OUtlook kalender med daglige gjøremål og oversikt over oppgaver pr. fokusområde

OUtlook kalender med daglige gjøremål og oversikt over oppgaver pr. fokusområde

NB! For å kunne sette opp og bruke Smart endring planlegger må du ha PC med Windows og Office 2010 eller nyere. I tillegg må epostkontoen din være knyttet opp til en Microsoft Exchange server, eller Office 365. Er du usikker på hva du har, sjekk gjerne med IT-avdelingen.