Kristian Hvilen, Direktør, kommunikasjon & Samfunnskontakt

 

Alt jeg lærte om effektiv bruk av verktøy, planlegging og prioritering har bidratt til å redusere stresset. 

Vibeke Lilholm, Prosjektleder i Telenor ASA