Du som instruktør lærer å tilpasse innhold og form slik at det treffer målgruppen for kurset.

Etter kurset vet deltakerne hvordan de nå kan arbeide og samarbeide digitalt, har gjort det på egen PC/mobil i kurset og mestrer dette tilbake på egen arbeidsplass.

Bildet viser fornøyd kvinne foran PC-skjerm

Kurset vil ta utgangspunkt i ett bestemt kurs, men vil kvalifisere instruktøren for å holde alle Smart endring kurs.

Kurset er lagt opp med mye gruppearbeider og blir dokumentert i digital arbeidsbok som gir stor verdi når man skal lære opp og støtte brukere.

 

Tren treneren kurset forbereder deg på å lære opp og støtte andre brukere i organisasjonen.

Målgruppen for kurset er ambassadører, superbrukere, digitale ressurspersoner og lignende roller i en organisasjon som har ansvar for opplæring og støtte til bruken av digitale løsninger for arbeid og samarbeid basert på virksomhetens verktøykasse.

Deltakelse i kurset forutsetter grunnleggende kunnskap om den løsningen man skal lære opp- og støtte andre i og kombineres ofte med denne. For eksempel gjennomføring av Smart samarbeid med Teams 3 timer, og Tren treneren program 3 timer. Disse kan holdes på samme dag, eller fordeles på to halve dager.

Program for Tren treneren kurs

Å være teknisk og mentalt forberedt

 • Tilpass til målgruppens bakgrunn

 • Pedagogikk – hands-on på egen PC

Skjermbilde av digital arbeidsbok brukt i kurset

Skjermbilde av digital arbeidsbok brukt i kurset

Å starte overbevisende

 • De første 5 minuttene

 • Sikre engasjerte deltakere

Å lede effektivt

 • Hvordan lede gruppen mot kursets mål innen gitt tidsramme

 • Prioriteringer underveis

Å sikre konstant deltakerengasjement

 • Skape og vedlikeholde interaksjon med gruppen

 • Individuell oppfølging av hver enkelt

 • Styre deltakernes kommunikasjon

Å avslutte med en god følelse

 • Sikre at deltakerne går ut med mestringsfølelse

 • Neste skritt. Hva deltakerne må gjøre etter kurset

Varighet og pris

Kurset holdes primære bedriftsinternt og tilpasses teknologivalg og roller i virksomheten.

Kursets varighet er 3 timer .

Pris avtales basert på antall deltakere og tilpasninger som må gjøres.

Ressurser og oppfølging

Instruktører som har gjennomført Tren treneren kurset får tilgang til kursmateriell og nettbasert kursdokumentasjon som kan deles med brukere i organisasjonen.

Tilleggstjenester

Om ønskelig kan man tegne en avtale om løpende støtte fra Smart endring til de som har gjennomført TT-kurs i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av opplæring i virksomheten.