Erkjenn at endring er komplekst så blir det enklere

I følge endringsekspert John Kotter feiler 70% av alle endringsinitiativer. Jeg søkte på setningen "70% of change initiatives fail" og fikk mer enn 40 000 treff. Jeg fulgte noen av lenkene fra disse treffene og det er nær sagt uendelig med grunner som omtales rundt hvorfor endring er så vanskelig. Det viser at endring er komplekst og at det ikke finnes noen enkel løsning.Likevel er det en gjenganger at mange har en klokketro på at bare alle ønsker endringen vil det skje. Det gjelder å lage en "burning platform" og peke på fremtiden så løper alle dit :-) Vel, dette virker ikke. I alle fall ikke der man ønsker å endre inngrodde vaner og kultur som jeg arbeider mye med.

Det finnes helt sikker mange måter å angripe endring på. Det kan man se av alle bøker og kurs som finnes på området. Jeg har sans for Dan og Chip Heath's SWITCH. Det er en inspirerende bok med mye bra tips, men jeg savner systematikk og struktur man kan bruke for å gjennomføre endringene, i alle fall i boken. Det har jeg derimot funnet i rammeverket fra VitalSmarts omtalt i boken Influencer.

101113_0748_erkjennaten2.jpg

Jeg tok et kurs i dette for noen år siden og har brukt det i flere endringsinitiativer. Jeg kaller det ikke prosjekter fordi man arbeider med gradvis forandring som ikke nødvendigvis har en start- og en sluttdato. Slik er det jo ofte med vaner. De endres gradvis over tid. Det blir meningsløst å si at en vane er endret på en bestemt dato.

Hva er så virkemidlene som skal til for å endre vaner og kultur? Å ville det er ikke nok. I tillegg til å være motivert for endring er det også viktig å forstå hvordan. Det hjelper ikke å si til noen at de får bedre kontroll over E-posten og arbeidsoppgavene sine om de tømmer Innboksen hver dag. De må også lære hvordan de gjør det og etablere en vane som gjør at det ikke koster dem noe ekstra å gjøre dette. VitalSmarts har definert seks faktorer for positiv påvirkning av vaner hvor personlig motivasjon og personlig kompetanse er to av dem. De andre er relatert til støtte fra omgivelsene og struktur som styrker mulighetene til å oppnå den ønskede endringen.

Jeg tror man øker muligheten for å gjennomføre endringer betraktelig med å forstå og erkjenne at endring er vanskelig, og at det ikke finnes enkle løsninger. Det verste du kan si er antakelig "Det er jo bare og …." Du må ha empati med den eller de som skal gjennomføre endringer, erkjenne hvor man er i dag og akseptere at endringer ofte må skje gradvis. Da blir det litt enklere :-)