Fra jordbrukssamfunnet til informasjonssamfunnet – eller multitaskingalderen

For 200 år siden var mesteparten av Europas befolkning opptatt med å produsere mat til seg selv. Tiden var styrt av årstidene, og daglig rytme av husdyrenes behov. Folk måtte følge naturens luner, vær og vind. Det var ikke mye fritid.

For 100 år siden hadde store deler av befolkningen tatt skrittet inn i industrisamfunnet der arbeidstiden var styrt av fabrikkens behov, og "idealet" ble 8 timer arbeid, 8 timer fritid, og 8 timer søvn.

Dessverre tror mange at vi fremdeles lever i industrisamfunnet, og at vi bør følge fabrikksirenen som signaliserer arbeidstidens start og slutt.

Det kan virke litt unaturlig, ettersom antall ansatte i industrien nådde sitt høydepunkt på sekstitallet. Siden da har det vært en dramatisk forflytting, og 75% av oss arbeider nå innen handel, service, og offentlig virksomhet. Om vi trekker fra tannleger, sykepleiere og andre som er avhengig å arbeide til bestemte tider for å yte service, samt de som er avhengig av å ha maskiner, og annet som gjør at de bare kan arbeide på et bestemt sted, er det fremdeles 60-65% igjen som vi kan kalle kunnskapsarbeidere fordi hodet er eneste innsatsfaktor. Kombinert med IKT, kan de i prinsippet arbeide hvor som helst, og når som helst. Velkommen til informasjonsalderen :-) Så der jordbrukssamfunnet var styrt av naturen, og industrisamfunnet av fabrikken, kan vi i dagens informasjonssamfunn i stor grad styre oss selv. Dette gir mye fleksibilitet, men krever også at du er god på selv-ledelse, prioritering, og selvkontroll.

Noen behersker dette bra, andre ikke fullt så bra :-)

I dette ligger utfordringen. Vi vil gjerne ha fordelen av fleksibilitet, og frihet til å blande jobb og fritid som vi vil utfra våre behov, eller hva som frister til enhver tid. La oss si at du arbeider med en viktig analyse, men samtidig gjerne vil følge med på ny E-post, og om det er noe spennende som skjer på Facebook. For å tillate oss selv å gjøre dette har vi oppfunnet ordet multitasking, og er stolt av å tenke at vi kan gjøre flere ting på en gang. Dessverre viser all forskning at vår evne til å multitaske er en myte! Se http://brainrules.blogspot.dk/2008/03/brain-cannot-multitask_16.html Jeg er sikker på at du har opplevd noen som behandler E-post i møter. Dette er spesielt fristende i nettmøter der ingen ser deg. Plutselig er det spørsmål til deg, og du er helt på jordet. Det er umulig å ha full oppmerksomhet på to ting av gangen. Er du møteleder, se også tips for hvordan håndtere dette her: Are you multitasking in online meetings? So are others who attend your meetings! Hva kan vi så gjøre for å beholde den fleksibiliteten vi så gjerne vil ha, samtidig som vi arbeider effektivt?

Løsningen kan være å benytte fokus-endring istedenfor multitasking. Det krever litt selvdisiplin, men jeg tror det er realistisk å få til, og er en mye bedre løsning.

Forrester Research har laget denne utmerkede illustrasjonen over forskjellen på det tradisjonelle arbeidstidsmønsteret, og de nye fleksible alternativene.

Forester sier: "The ability to switch gears quickly — not to be confused with multitasking — is key to success in this new world of work Multitasking means devoting only partial attention to a number of tasks at once. Focus-switching allow you to blend work and leisure without sacrificing the flexibility. Keep focus for a reasonable time, remove distractions as much as possible for this time period." For praktiske tips om hvordan unngå å kvitt en av distraksjonen, se How on earth can you concentrate when you are distracted by new mail every 5 minutes? But it is really your own fault.