Er du lei av å høre at vi må gjøre mer med mindre ressurser?

Utslitt mann

Utslitt mann

Jeg besøker mange virksomheter og det jeg hører overalt, enten det er i private firmaer, eller i det offentlige er "nå må vi levere mer, men samtidig må vi skjære ned på budsjetter og andre ressurser." I en global undersøkelse utført av Corporate Executive Board sier ledere som blir intervjuet at de regner med at de må forbedre resultatene med 20% pr. år enten ved å spare penger, tjene mer penger, eller ved å øke produktiviteten.

Om du spør hvordan dette skal skje får du som oftest ikke mange gode svar. Det er lett å stille krav når man ikke har realitetsbehandlet hva det innebærer. Samtidig viser den samme undersøkelsen at man blir mer og mer avhengig av andre for å nå egne mål. Det vil altså si at den eneste muligheten virksomheten har til å nå en slik ambisjon er at man går sammen om det. Det kan ikke oppnås av en enkelt ledere, eller ansatte hver for seg. Vi må altså bli bedre på å samarbeide mer effektivt og klekke ut gode forbedringsmuligheter sammen.

Dette er i realiteten et kontinuerlig endringsprosjekt, men vi behandler det vanligvis ikke som dette. Vi gir gjerne beskjed til lederne om at nå blir kostnadsbudsjettet ditt for neste år redusert. Hvordan du nå skal levere på dine mål er ditt problem.

Hva om vi behandler dette på en litt annen måte og ser på virksomheten som et utviklingsprosjekt. I år leverer vi virksomhet 1.0. Neste år setter vi versjon 2.0 i produksjon. Gjør vi dette kan vi mye enklere definere arbeidsoppgaver som vi må sette i gang:

  • Hva tror vi må til for å lykkes de neste 3-5 år?
  • Hva er viktigst i året som kommer?
  • Hvilke nye ferdigheter må de ansatte lære?
  • Hvordan kan vi støtte hverandre i å gjennomføre nødvendige endringer?
  • Hvordan påvirkes systemer og prosesser og hva skal til for at de kan støtte endringene?
  • Hva skal vi gjøre for å få alle ansatte engasjerte i denne utviklingen?

 Dersom vi skal planlegge for kontinuerlig endring holder det ikke å sette inn sparetiltak når det nye budsjettet er kjent. Da blir du alltid bakpå og det blir veldig vanskelig å finne innovative løsninger.

Tornado
Tornado

Blir du sliten bare av å lese dette? Det er sannsynligvis fordi du er oppslukt av den hvirvelvinden hverdagen vår er. For å få tid og overskudd til å utvikle den neste versjonen av din rolle, avdeling, eller virksomhet kan det være lurt å starte med å ta bedre kontroll over egen hverdag og gjennom dette skape handlingsrom for endring. Sjekk gjerne tipsene for dette her:

Har du for mye å gjøre? Seks tips som hjelper deg å prioritere det som er viktigst.