Hvordan min kone og jeg kan se hverandres Outlook jobbkalendere

De fleste av oss har koner eller menn som arbeider i en annen virksomhet. I den nye fleksible arbeidshverdagen der vi forsøker å få jobb og fritid til å fungere for alle i familien skaper dette ofte utfordringer i planleggingen. La oss si at du er på jobben og noen inviterer deg til et møte neste onsdag klokken åtte om morgenen. Det er egentlig din dag å kjøre barna til skolen, men det er også et viktig møte du gjerne vil delta på. Dersom du hadde mulighet til å se din kjæres jobbkalender kunne du umiddelbart sjekke om han kunne kjøre barna den dagen, eller om han også har et tidlig møte. Eller, du trenger å sitte lenger på jobben torsdag for å bli ferdig med noe. Da kunne du sjekke om det ville kollidere noe din kone/mann har planlagt uten å måtte ringe eller sende E-post.

Her er hva min kone Ingeborg og jeg gjør for å se hverandres jobbkalendre 

For å invitere noen til å se din Outlook-kalender, gå til kalendervisning og velg Publiser på Internett (Del kalender virker bare i egen organisasjon).101613_0838_Hvordanmink1.png

Velg hvor mye du vil publisere. Jeg anbefaler "begrensede detaljer". Da kan den du deler med se tittelen på kalenderavtalen. Da får du en forståelse av hva det er uten å kunne se innholdet i avtalen, som kan være bedriftsintern informasjon.

Neste skritt kan se litt ulikt ut avhengig av om din organisasjon har egen e-postserver (Microsoft Exchange), eller om dere bruker Office 365. For Exchange ser det sannsynligvis slik ut: 101613_0838_Hvordanmink2.pngDu får nå et bilde med to koblinger. Kopier koblingene til utklippstavlen. Så sender du en e-post til din kjære der du limer inn koblingene.101613_0838_Hvordanmink3.jpgBruker dere  Office 365 vil nå nettleseren åpne seg og du kommer inn på Outlook for Web.

OWAkalDu får også her et bilde med to koblinger. Kopier koblingene til utklippstavlen. Send nå en e-post der du limer inn koblingene.

Mottakeren vil nå få to koblinger. En for å åpne kalenderen din i en nettleser og en for å kunne åpne den i Outlook. Om du ønsker å få inn kalenderen i egen Outlook klikker du på den koblingen som slutter på .ics Velg å åpne den i Outlook når du blir spurt om dette. Kalenderen vil vises under Andre kalendere. Nå kan du klikke på teksten og endre den til din kones/manns navn.Tokalendere

Gjør nå det samme andre veien så begge kan se hverandres kalendere. Nå har du dette oppsettet permanent. Oppdateringer skjer ca. en gang i timen når du er på nett.

Om du ikke har Outlook, eller du du synes det blir vanskelig å legge kalenderen inn i Outlook, kan du også velge å klikke på den koblingen som ender på .html. Da vil kalenderen åpnes i nettleseren. Legg til kalenderen i favoritter og du kan når som helst gå inn på den igjen. kalwebSer bra ut, eller hva?